• Deacon Vladimir Castravet

Duminica Dupa Nasterea lui Hristosla aceasta sarbatoarea a Nasterii lui Hristom mai revedem inca o data lucrarea Sfintei Treimi in lucrarea Mantuirii.


La inceput la Facere, a fostr Duhul Sfint care inconjurind apele prin sfinitirea lui din Cuvintul Lui Dumnezeu s-au facut toate, Hristos fiind APA din care toate s-au facut.


Asemenea si acum, prin Duhul Sfint se materializeaza inca o data Hristos acum prin Fecioara Maria pentru a aduce mintuirea in Lume.


In cele din urma, aceeasi lucrare se petrece la Sfinta Liturghie, unde prin Duhul Sfint, Hristos se naste din Nou prin Pinea si Vinul.


Fiind partasi la acete minuni extraordinare, intelegem cu toata firea noastra ca prin Hristos toate se nasc pentru Mantuire, de aceea, noi fiind ca si panea si vinul, prin Duhul Sfint in cele din urme vom obtine si noi dumnezeeirea.


Ca oameni, suntem plini de spinii pacatului, si din mindria noastra gresim mereu fata de Hristos, precum si Irod, din mandria sa, a luat o decizie de a ucide pruncii mai mici de 2 ani. Ce pacat strigator la cer. Noi uitam ca suntem cu toti facuti din acelasi pamant, din acelasi trup a lui Hristos.


Astazi, la biserica Sfintul Ierarh Nicolae din Londra s-a citit Evanghelia dupa Luca- Evanghelia din duminica dupa Nasterea lui Hristos.


 

"După plecarea magilor, iată, îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe Mama Sa, fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul și pe Mama Sa și au plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: «Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt». După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe Mama Sa și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe Mama Sa și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileei. Și, venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema."

Ev Matei: 2:13-23

 

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.

Babilonul și Egiptul

De ce pruncul Hristos a fost trimis în Egipt? Textul face referire clară la acest lucru: trebuia să se împlinească ceea ce Dumnezeu a zis prin profet: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu (Osea 11, 1). De aici înainte, putem vedea că nădejdea mântuirii este descoperită lumii întregi. Babilonul și Egiptul reprezintă lumea întreagă. Chiar dacă ele au fost înghițite de nelegiuire, Dumnezeu a făcut cunoscut faptul că dorea să le corecteze și să le schimbe. Dumnezeu a dorit ca întreaga lume să aștepte însutitele Sale daruri. Așadar, a chemat din Babilon pe cei înțelepți și a trimis Sfânta Familie în Egipt. Am fost avertizați de la început să fim atenți la ispite și comploturi și le observăm încă de când a venit în scutece. Deci vezi încă de la nașterea Domnului Iisus un tiran furios care se împotrivește, o familie care fuge și o plecare dincolo de hotar. Deoarece nu a fost vorba despre vreo fărădelege pentru care familia Sa a fost exilată.

Și tu, dacă ai probleme și suferi numeroase încercări, nu trebuie să te tulburi. Să nu te aștepți să fii răsplătit sau încoronat imediat pentru necazurile tale. Ci mai vârtos să ții în minte exemplul suferinței îndelungate a Maicii Pruncului, suportându-le pe toate cu noblețe, știind că asemenea viață în pribegie este potrivită cu orânduirea lucrurilor duhovnicești. Tu împărtășești aceeași muncă nevoitoare pe care Fecioara Maria însăși a gustat-o. Același lucru l-au făcut și magii. Și Fecioara Maria, și magii doreau să se retragă în taină în rolul smerit al pribeagului. [Credincioșii sunt învățați să țină minte, în mijlocul ispitelor și smintelilor, fuga Sfintei Familii în Egipt și întoarcerea magilor pe alt drum – n.tr.]

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Matei 8, 2, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

De ce a fugit Hristos

Fuga Sa nu a fost determinată de frică, ci de către ceea ce a venit prin taina profeției. Evanghelia a răsădit sămânța, când a spus: Ia Pruncul și pe mama Sa și fugi în Egipt. Și mai departe, ca să se împlinească cele scrise:Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11, 1).

Hristos a fugit pentru a întări adevărul Legii, credința în profeție și în mărturia psalmistului. Domnul Însuși spune: Trebuia să se împlinească de către Mine toate cele scrise în Legea lui Moise, în proroci și în psalmi (Luca 24, 44). Hristos a fugit pentru noi, nu pentru El Însuși. Hristos a fugit pentru ca, la timpul cuvenit, să slujească ca un iconom al Sfintei Liturghii. Hristos a fugit ca, prin dăruirea iertării Sale, să distrugă sursa abuzurilor venite și să arate credința celor care vor să creadă. Și, în final, Hristos a fugit pentru a ne dărui nouă credință statornică, chiar și atunci când suntem nevoiți să fugim, știind că în fața persecuțiilor este mai bine să fugim, decât să ne lepădam de credință. Căci Petru pentru că nu a dorit să fugă de aceea s-a lepădat de Hristos iar Ioan, ca nu cumva să se lepede de Hristos, a fugit.

(Petru Hrisologul, Predici 150, 11, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

Diavolul a prevăzut viitorul lui Hristos

Irod a fost cel care căuta Pruncul sau oare diavolul a lucrat prin Irod? Când Irod însuși s-a întâlnit cu magii, și-a imaginat că aceștia au fugit de sub guvernatorii lor. Deoarece Hristos, deși limitat de cerințele vârstei Sale, hrănit la pieptul mamei Sale, stând liniștit, tăinuindu-Și cuvintele, incapabil să meargă, totuși, a schimbat pe magi (care erau purtători ai stindardului diavolului) în cele mai evlavioase slugi. Diavolul a realizat imediat ce lucrare va înfăptui Hristos la vârsta deplină. Așadar, a întors pe evrei împotriva Lui, viclean fiind, a îndemnat pe Irod să se ridice împotriva Pruncului Hristos. Acesta a sperat să-L priveze de viitoarea putere a Sa, a Crucii, stindardul marii biruințe pentru lume. Diavolul a înțeles că Hristos în curând va restaura viața lumii întregi cu învățătura și cu puterea Sa. Chiar și atunci când scâncea ca prunc, Iisus a luat în stăpânire această lume, de la cap la coadă. Așa cum spunea și profetul: căci, înainte ca băiatul să zică tată și mamă, va lua toată bogăția Damascului și prada Samariei (Isaia 8, 4). Evreii înșiși dovedesc aceasta când spun: Iată cum toată lumea merge după El (Ioan 12, 19).

(Petru Hrisologul, Predici 150, 9, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

Demonii din Egipt puși pe fugă

Mergi în pământul Egiptului. Căci Domnul, ca un doctor, a fugit în Egipt pentru a-l cerceta, deoarece lâncezea în greșeli, nu pentru că ar fi vrut să rămână acolo. La prima vedere, se presupune că El a fugit în Egipt de furia lui Irod. Înțelesul tălmăcit este că a fugit în vederea alungării demonilor din Egiptul întunecat de greșeli, așa cum Isaia mărturisește când spune: Iată Domnul ajunge în Egipt, așezat pe nor ușor, iar idolii Egiptului vor cădea (Isaia 19, 1).

Nu vezi că mai apoi nu dorea să evite moartea, ci ajunge în Egipt pentru a distruge idolii ucigași? Acesta este singurul moment când Domnul a călătorit în Egipt. Trebuie menționat, de altfel, de ce a fugit în Egipt în timpul nopții și s-a întors în timpul zilei. Aceasta pentru că, atunci când a fugit, a fugit de persecuția lui Irod iar de întors a făcut-o după ce Irod a murit. Noaptea simbolizează întinderea furiei persecuției, pe când ziua reprezintă o liniștire a acesteia.

(Autor necunoscut, Lucrare incompletă la Matei 2, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)
70 views0 comments

Recent Posts

See All